KIRKA
KIRKA
Hinna kirke er tegnet av arkitekt Eyvind Retzius. Den ble innviet 29 oktober 1967

Hinna kirke er tegnet av arkitekt Eyvind Retzius. Den ble innviet 29 oktober 1967, men tanken om en egen kirke på Hinna oppstod så tidlig som på slutten av 30-tallet. Det var først i begynnelsen av 60-årene at det ble klart at Hinna ville få sin egen kirke. 
 
Før kirken kom, var Hinna en del av Hetland Menighet. Hver tredje uke var det gudstjenester på Betlehem ved Jåtten skole. Etter hvert vokste bydelen og i 1965 ble Hinna et eget sogn med gudstjenester hver søndag. Menigheten møttes annenhver gang på Betlehem og i gymsalen på Hetland Gymnas, som det het den gang. 
 
Da byggekomiteen ble nedsatt, ble Trygve Brekke, direktøren på Stavanger Flint, formann. Han hadde i mange år vært en pådriver for kirken og var et lykkelig valg, i følge Edvard Eikill som også satt i komiteen. -Stavanger kommune lovet å gi oss tomt og det første forslaget var rett syd for Hindalsdammen, langs riksvei 44, forteller Eikill. Det ble etter hvert klart at dette ikke var en egnet tomt, og Hinnaskogen kom opp som alternativ, men dette var heller ikke helt uten problemer. 
Hinnaskogen, der kirken ligger i dag, ble sett på som en lekepark og det var også noen lekeapparater for barn der. Å ødelegge dette ville være synd mente mange. Tilhengerne viste til at det nok kom til å bli mye aktivitet for barn også i en kirke. Kirken ble tegnet av arkitekt Eyvind Retzius. Byggekomiteen la noen føringer for arbeidet, med for eksempel kjellerlokalene til ungdomsarbeid o.a. 
 
Alle de 700 setene var fulle da Hinna kirke ble innviet av Stavanger biskop Fridtjov Birkeli. Mange prominente personer var til stede forteller Edvard Eikill: -Vi visste det ville bli mye folk så vi satte ut vakter som kunne gi beskjed til folk som kom hvis det ble for fullt. Det kom en kar rett før gudstjenesten skulle starte. Da var kirken full og vaktene gav mannen beskjed om at han nok måtte gå hjem igjen. Da vaktene fikk sett litt bedre på mannen slapp han likevel inn, da det viste å være kirke- og undervisningsminister Kjell Bondevik. 
 
Hinnasenteret med barnehage, kjøkken og stuer ble bygget på begynnelsen av 1980 tallet. 
 
Tekst: Henrik Seglem Grydeland 

Del denne artikkel på e-post