Bilder fra arrangementer i Hinna kirke

Allesammenweekend - bilder

   Les mer...

Engangsarrangement

   Les mer...

V3 Påskevandring - bilder

   Les mer...

V5 Koffor då? - bilder

   Les mer...

V6 Skattejakten - bilder

   Les mer...

V7 Vær beredt - bilder

   Les mer...

V8 Tårnagenthelg - bilder

   Les mer...

V9 Kunst i kirken - bilder

   Les mer...

V10 Vi deler - bilder

   Les mer...

V11 Lys Våken - bilder

   Les mer...

V12 Kode B - bilder

   Les mer...

V13 You Rock - bilder

   Les mer...

V14 Konfirmant? - bilder

   Les mer...

V15 Konfirmasjon - bilder

   Les mer...