Velkommen til gudstjeneste i Hinna kirke søndag 30.01 kl 11.00


Søndag 30. januar kl 11 samles vi til gudstjeneste med dåp og søndagsskole. Vi kan nå være inntil 200 deltakere på faste, tilviste plasser i kirken.

 

Søndag 30. januar kl 11: Gudstjeneste med dåp og søndagsskole. Prest Atle Moe. Kantor Anne Jordheim. Takkoffer til Kirkens Bymisjon i Rogaland. 

Vi kan nå være inntil 200 deltakere på faste, tilviste plasser på gudstjenestene. Kom gjerne i god tid pga registreringen ved inngangen.

Gudstjenester de kommende ukene:

06.02 kl 11. Gudstjeneste

13.02 kl 11. Gudstjeneste med søndagsskole

13.02 kl 19.30 Kveldsmesse

20.02 kl 11. Gudstjeneste

27.02 kl 11. Gudstjeneste

Denne oversikten blir normalt oppdatert hver tirsdag.

Hinna menighet følger smittevernråd fra regjeringen og Den norske kirke. Samtidig ønsker vi så langt som mulig å være en åpen og tilgjengelig kirke. På gudstjenester og i gravferd kan vi nå være inntil 200 deltakere. Deltakerne skal sitte på faste, tilviste plasser. Dette betyr at deltakerne skal sitte i ro under gudstjenesten med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. dåp og nattverdutdeling. Benkene er nummererte og kirkeverter viser hvor du skal sitte. Det er viktig at vi følger smittevernreglene. Husk 1 meters avstand mellom husstandene, god håndhygiene og at vi holder oss hjemme hvis vi er syke. Munnbind brukes der det ikke er mulig å holde en meters avstand og ved bevegelse i kirkerommet, for eksempel ved inngang/utgang, ved dåp og i kø til nattverd. Deltakerne blir registrert med navn og telefonnummer på deltakerliste ved inngangen. Lista makuleres etter 14 dager og brukes kun til smittesporing hvis nødvendig.

Tilbake