Velkommen til gudstjeneste på søndag!


Søndag 26. mai kl 11.00:  Gudstjeneste med dåp og nattverd. Prost Tor Magne Nesvik og kantor Anne Jordheim medvirker. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Les mer
 

Velkommen til gudstjeneste på søndag!


Søndag 26. mai kl 11.00:  Gudstjeneste med dåp og nattverd. Prost Tor Magne Nesvik og kantor Anne Jordheim medvirker. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Les mer

V15 Konfirmasjon 2024-2025


Velkommen til V15 Konfirmasjon alle dere på 2010-kullet! Pga. stor pågang, har vi åpnet opp for konfirmasjonsgudstjeneste også søndag 11.mai 2025 kl.1100.

Les mer
 

V15 Konfirmasjon 2024-2025


Velkommen til V15 Konfirmasjon alle dere på 2010-kullet! Pga. stor pågang, har vi åpnet opp for konfirmasjonsgudstjeneste også søndag 11.mai 2025 kl.1100.

Les mer

V8 Tårnagenthelg 8. og 9. juni 2024


Hva står på kirkeklokkene? Hva er i klesskapet til presten? Når er kirkas bursdag? 2.klassinger inviteres til en helg hvor du får være Tårnagent og utforske disse og andre mysterier.

Les mer
 

V8 Tårnagenthelg 8. og 9. juni 2024


Hva står på kirkeklokkene? Hva er i klesskapet til presten? Når er kirkas bursdag? 2.klassinger inviteres til en helg hvor du får være Tårnagent og utforske disse og andre mysterier.

Les mer

V0 Babysang

Nytt babysangkurs starter onsdag 14. august.

Les mer

Foreldrekveld for Søndagsskolen

Onsdag 5. juni kl 20.00. 

Les mer

Vi har fått en vennskapsmenighet i Ulverston!

Vi planlegger tur til Ulverston i september. Har du lyst å være med, kontakt menighetskontoret! Andre arrangementer i aksjonen "Sammen som ...

Les mer

Som vinden stryker mine kinn (N13:521)

Månedens salme for mai/juni

Les mer

Sanggruppa synger på søndagsskolegudstjeneste 9.juni!

Liker du å synge? Bli med sanggruppa for barn fra 2.-6.klasse på neste oppdrag: Søndagsskole-gudstjeneste, søndag 9. juni, kl. 11.

Les mer

Nytt fra misjonsprosjektene

DNI: Caspari Center (CC) i Jerusalem.

Les mer

Ny daglig leder

Camilla Vilde Oscar-Andersen er ny daglig leder i Hinna menighet

Les mer

Nye ansikter i Hinna kirke

Du har kanskje lagt merke til at det har dukket opp nye ansikter hos staben i kirka?

Les mer
Flere saker