Velkommen til gudstjeneste 1. oktober kl 11.


To barn skal døpes, og vi inviterer til nattverd. Det blir søndagsskole, og bønnevandring laget av konfirmanter. Prest er Anne Margrethe Ree Sunde og kantor er Anne Jordheim. Forsanger-gruppe fra KorEssa. Under kirkekaffen vil konfirmantene selge bak...

Les mer
 

Velkommen til gudstjeneste 1. oktober kl 11.


To barn skal døpes, og vi inviterer til nattverd. Det blir søndagsskole, og bønnevandring laget av konfirmanter. Prest er Anne Margrethe Ree Sunde og kantor er Anne Jordheim. Forsanger-gruppe fra KorEssa. Under kirkekaffen vil konfirmantene selge bak...

Les mer

Fordi du er viktig! Når ulike verdier utfordrer relasjonen


Onsdagskveld i Hinna kirke 4. oktober kl 19.30.

Les mer
 

Fordi du er viktig! Når ulike verdier utfordrer relasjonen


Onsdagskveld i Hinna kirke 4. oktober kl 19.30.

Les mer

Mona Lode ansatt som ny menighetspedagog

Vi ønsker Mona velkommen som medarbeider i Hinna menighet.

Les mer

Allehelgenskonsert - til minne om en du er glad i

Hinna kirke 4. november kl 18.00.

Les mer

FK45

FK45 starter opp fredag 27. oktober! Hovedleder er på plass, men vi trenger fremdeles flere med-ledere, kan dette være noe for deg? ...

Les mer

Kirkevalget 2023

Her er resultatet fra valg på nytt menighetsråd i Hinna:    

Les mer

Tirsdagsmiddag

Velkommen til middag i kirken annenhver tirsdag fra 16.00 - 17.00

Les mer

Høstbasar i Hinna kirke

Lørdag 28. oktober blir det igjen basar i Hinna kirke - sett av dagen allerede nå!

Les mer

Åpen kirke

Onsdager fra kl 7.30-10.30

Les mer

Bli med på tur!

Vi møtes på parkeringsplassen ved kirken utvalgte torsdager kl. 09.30.

Les mer
Flere saker