Gudstjenester i Hinna kirke


Her er oversikt over gudstjenestene de kommende ukene

 

Kort informasjon om de følgende søndagene, oppdateres normalt hver tirsdag:

Søndag 24. januar kl 11.00. Gudstjenesten er avlyst. Vi legger ut Søndagstanker, det vil si en preken over søndagens tekst, på nettsida vår. Vi viser også til digitale gudstjenester søndag kl 11 fra andre kirker i Stavanger, for eksempel Hillevåg.

Mer informasjon om gudstjenestene i Hinna kirke (når vi kan åpne fellesskapet igjen)

Vi har nå forhåndsregistrering til gudstjenestene, se egen artikkel på nettsida. Kirken vil være åpen en halv time før gudstjenesten begynner.

Vi følger smittevernveilederen som er laget nasjonalt for gudstjenester og kirkelige handlinger og legger opp til en gradvis og kontrollert åpning av gudstjenestelivet.

Vi er pålagt av myndighetene å registrere deltakerne. Dette vil bli gjort ved at de som kommer skriver navn og telefonnummer på en liste ved inngangen. Lista vil bli makulert etter 14 dager og ikke bli brukt til annet enn eventuell smittesporing. Etter bruk av felles penn, benyttes håndsprit.

Vi har fjernet leketeppe med leker. Det er gjort klar plastposer med Barnas Søndagsblad til utdeling til barn som kommer til kirken. Vi kommer også til å ha en kort skattkistesamling i gudstjenesten.

Det blir mulighet for å gi takkoffer ved bruk av Vipps eller kontanter i korg ved utgangen.

I planleggingen av gudstjenestene følger vi disse fire hovedprinsippene:

  1. Syke personer kan ikke delta eller være til stede
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. Vi følger regelen om 1 meters avstand. Vi sitter med 2 meters avstand pga allsang. De som bor i samme husstand kan være nærmere hverandre.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Tilbake