Gudstjenester i Hinna kirke


Her er oversikt over gudstjenestene de kommende ukene

 

Søndag 25. oktober kl 11.00 Allesammen-gudstjeneste med dåp og søndagsskole. Barnegospel deltar. Prekentekst: Luk 15,11-32. Prest: Sigbjørn Rydland Jårvik. Kantor Anne Jordheim. Nattverd. Takkoffer til KRIK. Prekenen blir mandag lagt ut som mp3-fil på nettsiden.

Søndag 1. november kl 11.00. Gudstjeneste med dåp. Allehelgensdag. Menighetskoret deltar. Prekentekst: Matt 5,1-12. Prest: Tor Magne Nesvik. Kantor Anne Jordheim. Takkoffer til Utstein pilegrimsgard. Prekenen blir mandag lagt ut som mp3-fil på nettsiden.

Søndag 8. november kl 11.00. Gudstjeneste med dåp. Søndag for de forfulgte. Prekentekst: Mark 10,28-31.  Prest: Sigbjørn Rydland Jårvik. Kantor Anne Jordheim. Takkoffer til Kirkens SOS. 

Søndag 8. november kl 19.30. Kveldsmesse. Tema: Tilgivelse. Kveldens gjest: Kjetil Klungland. Prest: Sigbjørn Rydland Jårvik. Nattverd. Takkoffer.

Kort informasjon om de følgende søndagene, oppdateres normalt hver tirsdag:

Søndag 15. november kl 11.00. Familiegudstjeneste

Søndag 22. november kl 11.00. Gudstjeneste med søndagsskole

Mer informasjon om gudstjenestene i Hinna kirke

Det er åpent for inntil 200 deltakere. Kirken vil være åpen en halv time før gudstjenesten begynner. Det er en fordel om alle ikke kommer samtidig to minutt før gudstjenesten begynner!

Vi følger smittevernveilederen som er laget nasjonalt for gudstjenester og kirkelige handlinger og legger opp til en gradvis og kontrollert åpning av gudstjenestelivet.

Vi er pålagt av myndighetene å registrere deltakerne. Dette vil bli gjort ved at de som kommer skriver navn og telefonnummer på en liste ved inngangen. Lista vil bli makulert etter 10 dager og ikke bli brukt til annet enn eventuell smittesporing. Etter bruk av felles penn, benyttes håndsprit.

Når vi har gudstjeneste med nattverd, blir det gitt forklaring på hvordan nattverdfeiringen vil skje på en trygg måte.

Vi har fjernet leketeppe med leker. Det er gjort klar plastposer med Barnas Søndagsblad til utdeling til barn som kommer til kirken. Vi kommer også til å ha en kort skattkistesamling i gudstjenesten.

Det blir mulighet for å gi takkoffer enten ved bruk av Vipps eller kontanter i korg ved utgangen.

I planleggingen av gudstjenestene følger vi disse fire hovedprinsippene:

  1. Syke personer kan ikke delta eller være til stede
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. Vi følger regelen om 1 meters avstand. De som bor i samme husstand kan være nærmere hverandre.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Tilbake