Koronatiltak i Hinna kirke høsten 2020


Oppdatert informasjon pr 10.11.20

 

Vi følger nasjonale og kommunale retningslinjer vedrørende smittesituasjonen.
Det blir begrensninger på gudstjenester og andre aktiviteter.

I regjeringens tolkning av fastmonterte seter, er ikke kirkebenker eller stoler som hektes fast i hverandre, fastmonterte seter. Kapasiteten på gudstjenester og gravferd reduseres derfor til 50 deltakere.

Derfor gjennomfører vi følgende tiltak:
- Gudstjenester holdes som normalt, men dåp flyttes til egen dåpsgudstjeneste etter hovedgudstjenstenen.
- Påmelding til gudstjenestene gjennom vår nettside.
- Aktiviteter for barn, ungdom og voksne settes på vent til ny informasjon kommer.

Følg med her på nettsida og i kalenderen vår! Her vil det være oppdatert informasjon. 

 

 

Tilbake