Koronatiltak i Hinna kirke høsten 2020


Vi venter med oppstart av tirsdagsmiddagen til neste år, vi har justert konfirmantarbeidet etter smittevernsreglene og har for tida ikke kirkekaffe etter gudstjenestene.

 

Hinna menighet har startet opp mange samlinger og aktiviteter, men vi ønsker samtidig å være med og ta ansvar gjennom en gradvis og kontrollert åpning av fellesskapet.

De siste ukene før høstferien hadde vi hovedfokus på å feire sju konfirmasjonsgudstjenester for de ungdommene som skulle vært konfirmanter i vår. Det ble flotte festdager! Samtidig har vi startet opp det nye konfirmantåret med 108 ungdommer som er konfirmanter i 2020-2021. Her har vi hatt en gjennomgang av programmet og justert opplegget vårt i forhold til smittevernreglene.

Hver søndag har vi gudstjeneste med inntil 200 deltakere. Hittil har vi ikke avvist noen, da det har vært mellom 100 og 170 deltakere. Vi følger gjeldende smittevernregler, inklusiv registrering av alle som deltar. Heldigvis har vi et stort og godt kirkerom, og foldeveggen inn til menighetssalen står normalt åpen. Vi har også prioritert å fortsette med kveldsmessene en søndag i måneden.

Kirkekaffen er en sosial samling der vi ønsker å se hverandre og ha gode samtaler. Det er vanskelig å overholde enmeters-regelen både ved bordene og når vi småprater stående i grupper. Og «mingling» er ikke den beste samværsformen akkurat nå! Vi tar derfor en pause mens vi har fokus på å opprettholde gudstjenestelivet og de kirkelige handlingene og på å starte opp ulike grupper for barn og unge.

Tirsdagsmiddagen og den felles familiesamlingen før barnegruppene tirsdag ettermiddag er sammensatte arrangement der mange er samlet for deretter å gå til ulike aktiviteter. Vi har også, på grunn av koronasituasjonen, færre frivillige medarbeidere til å lage og servere middagen. Vi har i høst samlinger i 123Syng, miniKRIK, juniorKRIK og Barnegospel tirsdager kl 17.15, men avventer situasjonen til etter nyttår når det gjelder oppstart av tirsdagsmiddag og familiesamling.

Menighetsrådet følger opp situasjonen på neste møte 20.10.

Tilbake