Preken 4.oktober som lydfil


Her kan du høre prekenen holdt i Hinna kirke 4.okt. ved prost Tor Magne Nesvik

 

Tilbake