Oppdatert informasjon om Hinna menighet


Barne- og ungdomsarbeidet åpner igjen fra tirsdag 11. mai. Gudstjenestene er avlyst til og med søndag 9. mai. Vi ser nå fram til å kunne åpne for vanlige gudstjenester fra søndag 16. mai.

 
 

Hinna menighet støtter opp om myndighetenes smittevernarbeid og følger de regler og råd som er gitt. 

Gudstjenestene våre er avlyst til og med søndag 9. mai Vi har i denne perioden avtalte og lukkede dåpsgudstjenester med svært få deltakere. Vi sender ut Søndagstanker med forkynnelse over søndagens tekst før helga. Fra søndag 16. mai kl 11 vil det bli åpne gudstjenester med inntil 100 deltakere på faste, tilviste plasser. Påmelding og mer informasjon på nettsida fra tirsdag.

Mer om det som skjer i kirken:

  • Våre fritidsaktiviteter for barn og unge, som kor, klubber og KRIK, kan nå heldigvis åpne igjen fra tirsdag 11. mai. Vi vil fortløpende vurdere hvordan vi best kan drive dette arbeidet videre med de begrensninger som gis
  • Vi  samler konfirmantene i små grupper, ut fra hva som er mulig
  • Vi planlegger hvilke andre trosopplæringstibud som kan gjennomføres
  • Vi har en gruppe som ber fast for mennesker som ber om forbønn
  • Vi har kontakt med dem som kontakter oss, gjennom samtaler og møter, fysisk eller over telefon
  • Vi sender hver fredag ut nyhetsbrev fra kirken. Du kan abonnere på dette ved å ta kontakt på hinna.menighet.stavanger@kirken.no

Oppdatert 07.05.2021

Selv om det foreløpig er begrenset med kontaktpunkter, kan vi nås på mail og telefon. Hinna menighets sentralbord er 51 84 04 00.

Daglig leder
https://wsu4.mylabora.com/medarbeider/ws/image.ashx?type=c&id=124f97b4-1e77-4e65-b782-e5500ee8b91f
Torbjørn Opsahl
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-phone.png51 84 04 00
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-cell.png97 56 70 74
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-mail.pngSend e-post

Sokneprest
https://wsu4.mylabora.com/medarbeider/ws/image.ashx?type=c&id=14d1c500-0b3a-4b12-9ac7-c032fb6ef9f3
Arne Berge
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-phone.png51 84 04 00
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-cell.png41 16 15 04
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-mail.pngSend e-post

 

Tilbake