Oppdatert informasjon om Hinna menighet


Vi gleder oss over at vi nå i større grad kan ha samlinger i kirken igjen!

 
 

Vi ser fram til å kunne bygge opp igjen fellesskapet i kirken for barn, unge og voksne, og håper å unngå flere perioder med nedstengning! 

Søndag 7. mars blir det ikke gudstjeneste i Hinna kirke. Vi deltar på fellesgudstjenester i Gausel kirke kl 11 (ved Arne Berge) eller Hillevåg kirke kl 11.

Det skjer også mye annet i kirken:

  • Vi kan nå ha begravelser og bisettelser med inntil 100 deltakere. 
  • Vi markerer nå fastetida som startet med askeonsdag 17.02. Vi har åpen kirke hver onsdag kveld kl 18.30 - 20.00 og andre samlinger i løpet av fastetida. Innsamlingen til Kirkens Nødhjelp blir digital. Følg med på de små filmene vi hver uke legger ut på facebook.
  • Vi har nå åpnet våre fritidsaktiviteter for barn og unge, som kor, klubber og KRIK. Vi vil fortløpende vurdere hvordan vi best kan drive dette arbeidet med de begrensninger som gis
  • Vi  samler nå konfirmantene klassevis
  • Vi har startet Babysang og har delt deltakerne inn i fire små grupper. Kurset er fulltegnet. Nytt Babysang-kurs er planlagt med oppstart onsdag etter påske.
  • Vi planlegger hvilke andre trosopplæringstibud som kan gjennomføres. Akkurat nå planlegger vi V12 Kode B i mars.
  • Vi har en gruppe som ber fast for mennesker som ber om forbønn
  • Vi har kontakt med dem som kontakter oss, gjennom samtaler og møter, fysisk eller over telefon
  • Vi sender hver fredag ut nyhetsbrev fra kirken. Du kan abonnere på dette ved å ta kontakt på hinna.menighet.stavanger@kirken.no

Oppdatert 01.03.2021

Selv om det foreløpig er begrenset med kontaktpunkter, kan vi nås på mail og telefon. Hinna menighets sentralbord er 51 90 57 70.

Daglig leder
https://wsu4.mylabora.com/medarbeider/ws/image.ashx?type=c&id=124f97b4-1e77-4e65-b782-e5500ee8b91f
Torbjørn Opsahl
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-phone.png51 90 57 72
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-cell.png97 56 70 74
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-mail.pngSend e-post

Sokneprest
https://wsu4.mylabora.com/medarbeider/ws/image.ashx?type=c&id=14d1c500-0b3a-4b12-9ac7-c032fb6ef9f3
Arne Berge
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-phone.png51 90 57 73
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-cell.png41 16 15 04
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-mail.pngSend e-post

 

Tilbake