Gudstjeneste søndag 19. sept kl 11.00


Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hinna kirke.

 

Søndag 19. september kl 11.00 blir det gudstjeneste med dåp. "Høstens påskedag", prekentekst: Luk 7,11-17. Prest: Arne Berge. Kantor: Lena Wegemo. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

 

Kort info om kommende søndager:

Søndag 26.09 kl 11.00: Familiegudstjeneste

Søndag 03.10 kl 11.00 og 13.00: Gudstjenester med presentasjon av nye konfirmanter

Søndag 03.10 kl 19.30: Kveldsmesse

Søndag 10.10: Ikke gudstjeneste i Hinna kirke (se Hillevåg og Gausel)

Søndag 17.10 kl 11.00: Fellesgudstjeneste i Hinna kirke

 

Tilbake