Førstseminar 25. august


Det store mysteriet, undervisning ved Reidar Hvalvik.

 

Velkommen til Førstseminar i Hinna kirke 25. august klokken 19.00. Et misjonsseminar arrangert av Den Norske Israelsmisjon.

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker (Rom 1,16 )

  • Bibel – Spennende undervisning om Guds store frelsesplan 
  • Fellesskap - Inspirerende samlinger over hele landet 
  • Misjon - Fersk informasjon og vitnesbyrd fra jesustroende i Israel 

Du kan lese mer her.

Tilbake