Velkommen til gudstjeneste


Søndag 19. mars kl 11.00 er det gudstjeneste i Hinna kirke

Søndag 19. mars kl 11.00. Gudstjeneste med dåp. Prest: Torbjørn Nedrebø. Kantor: Anne Jordheim. Nattverd. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 

Gudstjenester de neste ukene i Hinna kirke:

Søndag 26. mars kl 11.00. Avskjedsgudstjeneste med sokneprest Arne Berge

Palmesøndag 2. april kl 11.00. Gudstjeneste

Langfredag 7. april kl 11.00. Pasjonsgudstjeneste

Påskedag 9. april kl 11.00. Høytidsgudstjeneste

Denne oversikten blir normalt oppdatert innen onsdag hver uke.

Tilbake