Onsdagskveld i Hinna kirke


Hinna menighet har som mål å formidle troen gjennom ulike kulturelle uttrykk. Vi har samlet de fleste av våre tilbud til voksne under fellesbetegnelsen «Onsdagskveld i Hinna kirke».  Å samle voksentilbudet til en fast dag, håper vi er en god og praktisk ordning som gjør det lett å planlegge og å sette av tid til å delta.

Programmet starter kl. 19.30 hver gang, dersom ikke noe annet er nevnt spesielt. 
Det er gratis entré på de fleste kveldene

 

Høsten 2020


16. september
Per Odd Aarrestad forteller om Victor Sparre sitt flotte glassmaleri. I regi av kulturutvalget.

30. september
Jøder som tror på Jesus, - utfordringer i dagens Israel. Innledning ved Arne Berge.
I regi av misjonsutvalget.

14. oktober
Vi får besøk av Trygve Andre Meyer. Tema: FNs bærekraftsmål.
I regi av diakoniutvalget.

28. oktober
Hvordan påvirker korona-pandemien misjonsarbeidet?
Innledning ved Anne Karin Kristensen og Signe Dørheim.
I regi av misjonsutvalget.

11. november
Anders Moberg: Musikkforedrag om Bach og kirkemusikk. I regi av kulturutvalget.

25. november
I regi av diakoniutvalget.

2. desember
Advenssamling.
I regi av onsdagskveldskomiteen og Hinna Y’s Men.

 

 

Tilbake