Onsdagskveld i Hinna kirke


Onsdag 1. juni: Salmejazz

Onsdag 8. juni: Frivillighetsfest

 

Våren 2022

Hinna menighet har som mål å formidle troen gjennom ulike kulturelle uttrykk. Vi har samlet de fleste av våre tilbud til voksne under fellesbetegnelsen «Onsdagskveld i Hinna kirke».  Programmet starter kl. 19.30 hver gang, dersom ikke noe annet er nevnt spesielt. Kaffe og drøs fra kl 19. Det er gratis entré på de fleste kveldene.


26. januar og 2. februar
«Den bibelen Jesus leste», kl 19.00 i Sola kirke, i regi av VID

9. mars
Kystpilegrimsleia, en St. Olavs veg
Margunn Pettersen forteller om kystleia, kanskje landets viktigste pilegrimsvei til Nidaros
Nils Erik Steinsbø synger sanger og salmer med sjøen som tema
Støttet av Stavanger kommune og kirkelig fellesråd
I regi av kulturutvalget.

20. april
Hvilken relevans har misjonsorganisasjoner i dagens kirkebilde? Ved Helge S. Gaard, generalsekretær i NMS. Onsdagskveld i regi av misjonsutvalget.

4. mai
Menighetens årsmøte.

18. mai
Kan formen forkynne?
Vi leser om Herrens bolig/tabernakelet i GT.
Hvordan peker symbolikken i Herrens bolig fremover?
Vi får besøk av Inger Liv Thaule, tidligere diakon i Domkirken som vil snakke om dette temaet
Onsdagskveld i regi av diakoniutvalget.

1. juni
Salmejazz.
Gausel-organist Ernst Monsen, Geir Ullenes- saksofon, Marius Munthe Kaas - slagverk, Magnus Haugland Rød - kontrabass, Trygve Meyer- flygel 2 .
I regi av kulturutvalget.

8. juni
Frivillighetsfest. 

Mat fra kl 18. Program fra 19.30: Om å være frivillig i kirken, ved søndagsskolelærer og fredsforsker Henrik Syse. Sang og musikk ved Marthe Wang og musiker Jonas Kilmork Vemøy.

 

Tilbake