Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Arne Berge


Søndag 26. mars kl 11.00 i Hinna kirke.

Arne Berge har vært sokneprest i Hinna kirke siden 2012. Dette markerer vi med en skikkelig avskjedsgudstjeneste med søndagsskole og påfølgende kirkekaffe.

Arne er liturg og predikant. I tillegg deltar prost Tor Magne Nesvik, MR-leder Bjørg Tysdal Moe, kantor Anne Jordheim, Menighetskoret ved dirigent Rannveig Skiri Mosbakk og Fiona Schaub, fiolin.

Den nye soknepresten Anne Margrethe Ree Sunde blir innsatt i tjenesten i gudstjenesten søndag 14. mai kl 11.00.

Tilbake