V7 Vær Beredt 2.,4. og 8.juni 2023


Velkommen til taco-fredag, bibelhistorier, speideraktiviteter og søndagskolegudstjeneste! V7 Vær beredt er Vekstdag for 1.klassinger.

Påmeldingsskjema til V7 2023 - trykk her

Invitasjon til V7 2023 sendt i posten 5.mai - trykk her

Når og hvor:  I 2023 er dagene fredag 2.juni kl.16-1845, søndag 4.juni kl.11-1230, torsdag 8.juni kl.1730-19. Selv om en får størst utbytte av å være med på alle samlingene, er det mulig å bli med på kun noen av dem hvis ikke alle datoene passer.

Program 2023:

Fredag 2.juni blir drop-in Taco-buffet mellom kl.16 og 17 for påmeldte barn og voksne. Det er lurt at minst en voksen følger deltakeren for å skape trygghet, og det er plass til flere fra familien (skriv antall i påmeldingen). Fra kl.1700-1845 blir det aktiviteter og bibelhistorier i samarbeid med Hinna KFUK/KFUM-speiderne. Mens dette skjer, kan de voksne fortsette praten over en kaffekopp og enkel dessert inne i kirka, samtidig som dere er lett tilgjengelig for barna hvis de trenger en trygg og kjent voksen. En kan også følge sitt barn med på samlingene og aktivitetene hvis det er ønskelig

Tema denne dagen for barna er: 
1. Undring over hvordan hele denne jorden ble til, at vi kan lære noe både fra Bibelens skapelsesfortelling og vitenskapen, og oppdraget vi har fått med å passe på og forvalte jorden på best mulig måte.
2. Historien om den barmhjertige samaritan - og vår mulighet til å hjelpe andre bl.a. gjennom å lære enkel førstehjelp

Søndag 4.juni kl.1100 er det søndagsskolegudstjeneste i Hinna kirke. Alt som skjer er da spesielt tilpasset barn. Gudstjenesten er ferdig ca kl.1200, og en bestemmer selv når en går under kirkekaffen etterpå. 

Torsdag 8.juni blir det en tur sammen med KFUK/KFUM-speidergruppen som er en del av kirkens frivillige arbeid. Tema denne dagen er hvor viktig enkelt-mennesket er og vår verdi uavhengig av ferdigheter og popularitet. Dette er en mulighet til å bli kjent med hva speiderarbeid er, hvis en vurderer en slik aktivitet til høsten.
 

Å gjøre hjemme:  Hvis du er glad i musikk, finner du kanskje en artist eller album du liker i spillelisten 7-9 år Trosopplæring som vi har laget på spotify (dere kan opprette en gratisbruker hvis dere ikke har spotify).

Kontakt:

Menighetspedagog i kateketstilling
Geir Eikrem
400 73 411
Send e-post

Tilbake