Misjon


Hinna menighet støtter misjonsprosjekt i England, Nepal og Israel.

 

Hinna menighet fornyet misjonsavtalene sine fra årsskiftet 2017/2018. Vi støtter nå tre ulike prosjekt gjennom NMS (Misjonsselskapet), HimalPartner og Den Norske Israelsmisjon. Samarbeidet er organisert gjennom SMM - Samarbeidsråd for menighet og misjon.

Her er grunnleggende informasjon om de tre prosjektene:

NMS: Vi støtter misjonsarbeidet i Carlisle i England. Hovedfokuset er arbeid blandt kirkefremmed ungdom i alderen 11-18 år. De siste 50 årene har det i England vært en veldig stor nedgang i antall unge involvert i kirken. NMS samarbeider med Carlisle bispedømme om dette arbeidet og har misjonærer og ettåringer som når ut til unge som ikke har hørt om Jesus. NMS deler troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper urettferdighet. Les mer: https://nms.no/england

HimalPartner: Vi støtter programmet "Mental helse". HimalPartner er opptatt av et varmere samfunn, at familier, nabolag og lokalsamfunn kan leve sammen, ivareta hverandre og bygge god helse. Derfor er psykisk helse et viktig begrep og synlig i mange av organisasjonens prosjekt. Innenfor dette programmet blir det arbeidet med sjelesorg i kirkene, dagsenter for funksjonshemmede, fred og forsoning, foreldreveiledning, en bedre skolehverdag, retten til et verdig liv, ingen helse uten mental helse. Les mer: https://www.himalpartner.no/

Den Norske Israelsmisjon: Vi støtter Caspari Center (CC) i Jerusalem. Senteret legger vekt på utrustning, disippeltrening og forskning og blir drevet av Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med andre partnere. CC er et ressurs- og kompetansesenter for den messianske bevegelsen, det vil si den lille minoriteten jøder som tror på Jesus som Messias. Fokusområder er bibelundervisning for menigheter, disippeltrening for jesustroende jøder og kristne palestinere, fred og forsoning mellom jøder og palestinere, undervisning for sabbatskolelærere, forskning om de messianske jødenes historie, troens jødiske røtter og andre relevante temaer, å drive et bibliotek med faglitteratur, og informasjon og undervisning om den messianske bevegelsen. Les mer: https://www.caspari.com/

Vi støtter arbeidet i disse tre prosjektene gjennom forbønn, innsamling av penger og ved å spre informasjon om disse spesielle misjonsprosjektene. Vi ber for arbeidet i prosjektene i gudstjenestene våre. Takkoffer og kollekt som blir samlet inn til menighetens misjonsprosjekt, blir delt likt mellom de tre organisasjonene. Og det blir gitt oppdatert informasjon om prosjektene i enkelte gudstjenester (fire ganger i året) og på "Ut i verden"-samlingene, fire onsdagskvelder i året.

 

Kontakt:


Menighetskontoret
51905770
Send e-post

 

Tilbake