Nytt fra misjonsprosjektene


Hinna menighet har siden 2018 hatt samarbeidsavtale med NMS om å gi støtte til arbeid blant unge i Carlisle i England.

De siste 50 årene har det vært en veldig stor nedgang i antall unge som er involverte i kirken i England. I 2010, da samarbeidet mellom NMS og Carlisle bispedømme startet, var bare 235 ungdommer (av en befolkning på 500 000) i kontakt med lokalt menighetsarbeid en eller flere ganger per måned. Hovedfokuset er arbeid blant ungdom i alderen 11-18 år. Vi etablerer nye møtesteder for ungdom hvor de får muligheten til å bli kjent med Jesus og troen.

 «Network Youth Church» er navnet på ungdomsarbeid/-menigheter som nå er etablert i ti av de elleve prostiene i Carlisle bispedømme. Det handler om å bygge relasjoner til ungdom som andre kirker ikke har kontakt med. I byen Carlisle deles det for eksempel ut kakao i parken som en første kontakt. I 2019 var nærmere 2000 ungdommer involvert i lokalt menighetsarbeid i bispedømmet. Det drives også ledertrening for unge, lokale ledere.

Sammen med NMS kan du være med på å formidle troen på Jesus til en ny generasjon kirkefremmede i nabolandet vårt i vest!

LENKER

Les mer om misjonsprosjektene våre her.


Les mer om givertjenesten vår her.

Ønsker du å gi en gave til menigheten?
Bruk vippsnummer 640 865

 

Tilbake