Ledige stillinger for ungdom skoleåret 2024/25


Begynner du i 10.klasse høsten 2024? Har du lyst til å være leder for barn? Hinna kirkes tweensklubb for 5.-7.klassinger på tirsdager etter skolen trenger flere medarbeidere. Vi søker ungdomsledere som kan være der tirsdager etter avtale ca. kl. 1400-1600.

Ungdomsledere vil være en del av et team sammen med flere fra stab og frivillige voksne medarbeidere.

UNGDOMSCREWETS OPPGAVER ER:

· Være i miljøet med 5.-7.klassingene

· Være gruppeleder for en av disse gruppene

o Kreativ: Her blir det mange ulike kreative aktiviteter som f.eks. er knyttet opp mot tema på fellessamlingen. Vi vil også jobbe med Redesign; gi gamle klær og ting nytt liv.

o Game On: Lek, sport, Nintendo-SWITCH, radiostyrte biler o.l..

o Lego: Lage figurer, bygg og landskap basert på bibelfortellinger. Dette kan event. brukes i tablåer for å lage lego-filmer.

o Musikk gruppe: Vi prøver oss med band.

VI SØKER ETTER DEG SOM:
- Trives sammen med barn - Kan ta ansvar, både i team og alene

VI TILBYR:
- Lønn etter kirkens lønnssystem. 3 timer pr gang + planleggingsmøter - Veiledning

SKRIV EN SØKNAD HVOR DU SVARER PÅ:
- Hvorfor du søker
- Hvilken gruppe du kan tenke deg å være leder i (Kreativ, Game On eller Lego, musikk)
- Hvorfor du tror du vil passe bra i denne gruppa.

SØKNADSFRIST: 10. juli 2024

SEND SØKNADEN TIL: Menighetspedagog Mona Lode på mail

Tilbake