Bli med i Sanggruppe!


Liker du å synge? Bli med i sanggruppa for barn fra 2.-6. klasse på nye oppdrag: Gudstjeneste med søndagsskole 29.september, kl 11 

Vi har pleid å avtale øving 1-2 fredager i forkant, kl 14-15.30, i Hinna kirke, men her kan det være flere muligheter.

Vi begynner øvelsene med å spise litt sammen.

Hilsen kantor i Hinna, Anne Jordheim, aj599@kirken.no, Tlf. 48059844

Tilbake