Takkoffer


Det er mulig å gi takkoffer selv om du ikke er til stede i søndagens gudstjeneste

Hinna menighet samler hver helg inn takkoffer i gudstjenestene, og vi vil utfordre hverandre til å dele av det vi har, også når vi ikke deltar på søndagens gudstjeneste.

Den spesielle tida vi nå lever i, har ført til at både menighetsrådet og organisasjonene/institusjonene som vi støtter, har hatt sviktende inntekter.

Du kan gi på Vipps nr 640 855. Du kan også gi via menighetens bankkonto 3230.05.03097 og merke gaven med "Takkoffer søndag ....." 

Her er planen som er lagt for innsamling av takkoffer de kommende helgene:

11.09 Menighetsarbeidet

18.09 Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten

25.09 Hinna Misjonslag (NLM)

02.10 Barne- og ungdomsarbeidet

16.10 Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag

Takk for gaven!

Hinna menighetsråd vedtar offerformål for ett år om gangen, og har vedtatt at takkofferet i 50 % av gudstjenestene skal gå til arbeidet i Hinna menighet og 50 % til eksterne formål (organisasjoner og institusjoner som vi støtter).

Tilbake